Hedef Kitle Belirleme
Hedef Kitle Belirleme

Günümüzde, internet içerikleri ve bu içeriklerin içindeki reklam ya da mesajlarla, TV açıldığı zaman karşılaşılan programlar ve içeriğindeki reklamlar; marketlerde, otobüs duraklarında ve insanın olabileceği her yerde bize bir şeyler anlatılmak, bir mesaj verilmek istenmektedir. Söz konusu reklamları, mesajları anlıyorsak ve doğru biçimde algılıyorsak bunun bir sebebi var demektir. Bu durumla ilgili, hedef kitle belirleme kavramı anahtar bir kavramdır ve bu kavram doğru bir biçimde algılanıp doğru stratejiyle bir çalışma içine yerleştirildiği zaman, yapılan çalışma başarıya ulaşmış demektir.

Hedef Kitle Kısaca Ne Anlama Gelir?

Hedef kitle kısaca, hazırlanan bir çalışmada mesajın ulaştırılacağı kişiler, bir makalede, reklamda, yazıda seslenilen topluluk anlamına gelir. Bir çalışmada “Kime sesleniyoruz?” sorusunun karşılığı hedef kitledir. Sonuç olarak, çalışmaların başarılı olması için hedef kitle belirleme hatasız olmalıdır.

Hedef Kitle Belirlemede Bilinmesi Gerekenler

Mesajın ulaştırılacağı kitle anlamına gelen hedef kitle bir projenin kilit noktasını oluşturur. Örnek olarak bir reklam kampanyasını ele alırsak, ne kadar yaratıcı metinler yazılmış olursa olsun, reklam filmi için prodüksiyona ne kadar mükemmel olursa olsun, belirlenen mesaj yanlış bir hedef kitleye verilmeye çalışılırsa o iş kaçınılmaz olarak başarısızlığa uğramış olur.

Bu yüzden de başarıya ulaşmak için hedef kitle belirleme işi ciddiye alınmalıdır.

Hedef Kitlenin Doğru Olarak Belirlenmesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Hedef kitlenin doğru olarak belirlenebilmesi için ilk olarak sunulacak ürün ya da proje, bu işi üretip tanıtacak olan kişiler tarafından doğru şekilde tanınmalıdır. Ürünün özelliklerinin ne olduğu, fonksiyonlarının ne olduğu ve bunları kavrayıp ürünü kullanmak için özel bir ilgi ve yeteneğe sahip olmak gerekiyor mu ya da söz konusu ürünün maliyeti ne kadar olur ve bunları kimler satın alabilir gibi soruları, çalışmayı yapacak kişiler kendilerine sormalıdırlar. Ardından da, verilmesi gereken mesajı belirlemelidirler.

Örneğin, ileri düzeyde akademik bilgi gerektiren bir makale, konuyla ilgili fikri olmayan farklı alanlardaki kişilere sunulmamalıdır ya da bir deterjan, yaşlı erkeklere tanıtılmamalıdır.

 

Sonuç olarak, özellikleri belirlenen ürünün ya da çalışmanın kime hitap edeceği doğru seçilmelidir.